Política de privacitat

 

DADES PERSONALS REGISTRADES

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

Les úniques dades personals a les quals LLIGA DEMOCRÀTICA  tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través del lloc web.

Així mateix, l’Usuari autoritza expressament a LLIGA DEMOCRÀTICA  al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions que poguessin ser del seu interès relacionades amb les activitats, serveis, i accions dins del marc de la nostra activitat, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, correu postal, o similar.

En compliment de la normativa vigent, LLIGA DEMOCRÀTICA  ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats.

Drets dels usuaris

LLIGA DEMOCRÀTICA  informa als usuaris sobre la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals sol·licitades en el present formulari mitjançant escrit dirigit a la seva Secretaria General, al carrer Ronda General Mitre, nº157, 08022 Barcelona o a través de correu electrònic a secretariageneral@lliga.cat.