Les presents Condicions es troben actualitzades a data 13/01/2020

Avís legal – Condicions d’ús

 

TITULAR

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest portal és propietat de LLIGA DEMOCRÀTICA., amb domicili social al carrer Balmes 211, pral. 2ª, de Barcelona, inscrita en el Registre de Partits Polítics, del Ministeri de l’Interior, amb data 13 de desembre de 2019, en el tom IX, foli 1034 del Llibre d’Inscripcions  i amb C.I.F. nombre G- 67498592 (en endavant, LD) i que està constituït pels llocs web associats als dominis lliga.cat, lligademocratica.cat, lligademocratica.com i lligademocratica.es.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a comunicacio@lliga.cat.

 

OBJECTE

A través del Web http://www.lliga.cat (en endavant la Web) es facilita als visitants i usuaris informació sobre els serveis i comunicació que LD ofereix.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Mitjançant l’accés i utilització del Web, s’entendrà que l’usuari manifesta de forma expressa la seva acceptació al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions en la versió publicada en el moment de l’accés.

Si us plau, llegiu prèviament el present Avís Legal i en cas de no estar d’acord amb el mateix, abstingui d’accedir o fer ús de la web.

La utilització de certs continguts i / o serveis oferts als usuaris a través del Web pot trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies (d’ara endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les presents condicions Generals. Recomanem per tant a l’usuari, que amb anterioritat a la utilització d’aquests continguts i/o serveis, llegiu atentament les corresponents condicions particulars.

L’usuari reconeix i accepta que determinades accions puguin estar desenvolupades per tercers (col·laboradors de LD) pel que, en cas de participar en aquestes, hauran de llegir i, si escau acceptar les condicions que li apliquin i que hauran estat determinades pel responsable concret.

L’accés al Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que aquest accés pogués causar.

LD es reserva el dret de modificar el contingut de les presents Condicions en qualsevol moment amb la finalitat d’adaptar-se a canvis operatius, tècnics o legislatius.

L’usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis que s’hi ofereixen de conformitat amb la llei, les presents Condicions, la bona fe, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb fins o efectes il·lícits o lesius per als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres usuaris.

L’usuari es compromet igualment a abstenir d’utilitzar la Web o la informació obtinguda a través de la mateixa, per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

LD pot exercir les accions legals que li corresponguin contra aquells usuaris que vulnerin les presents Condicions.

Els serveis oferts a la web estaran disponibles a Espanya i en els llocs concrets que en cada cas s’especifiquin.

L’accés a la web té caràcter gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. Tota la informació inclosa a la web té fins exclusivament informatius.

 

CONTINGUTS DEL WEB – PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LD o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el mateix.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per la llei estant prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització per part de LD.

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada dels elements indicats podrà constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de LD o dels titulars dels mateixos.

Es prohibeix per tant, la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició de el públic, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la web, així com del seu disseny i forma de presentació dels continguts, sense comptar per a això amb la corresponent autorització del titular dels drets o excepte si es trobés legalment permès o fora acord amb la naturalesa del propi contingut.

L’accés al Web no suposa en cap cas, adquisició per part dels usuaris de drets de propietat sobre els continguts que figuren en la mateixa.

L’usuari no podrà utilitzar els continguts oferts en el Web, per a finalitats diferents a les estipulades en les presents condicions, i, si escau, en les condicions particulars que regulin la utilització de determinades funcionalitats de la mateixa.

Es prohibeix la inclusió d’enllaços o qualsevol tipus de connexió al Web des de llocs web de tercers sense el consentiment exprés i per escrit de LD.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

  1. A) Responsabilitat per l’ús del Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant LD exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra LD basada en la utilització per l’usuari de la web. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a LD amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

 

  1. B) Responsabilitat pel funcionament del Web

LD realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través del web es realitzi en les millors condicions. No obstant això, quedarà exonerada de tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a LD.

Així mateix, LD també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de l’ control de LD.

 

  1. C) Responsabilitat per links

La present Web o / i les diferents accions que en la mateixa es desenvolupen, poden incorporar enllaços a altres llocs o pàgines, sent els titulars d’aquests llocs o pàgines responsables dels continguts en elles allotjats.

A més, l’existència d’híper enllaços en pàgines web de tercers que permetin l’accés a aquest web no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’híper enllaç, ni l’acceptació per part de LD dels seus continguts o serveis.

LD declina tota responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora de la web.

LD s’exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

 

  1. D) Responsabilitat per publicitat

La Web de LD no hi continguts publicitaris de tercers.

Si en algun moment LD decidís incloure en la seva web publicitat de tercers, els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. LD no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris de tercers o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta web pot posar-se en contacte amb LD a través de qualsevol dels mitjans facilitats a l’inici de el present document.

 

INTERPRETACIÓ, LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució d’aquest avís legal s’interpretarà sota la legislació espanyola.

Les presents Condicions estan redactades en castellà. En cas de qualsevol discrepància entre el contingut de la versió en castellà i qualsevol de les versions de les presents Condicions que poguessin ser traduïdes, prevaldrà la versió en castellà.

Qualsevol clàusula o disposició de aquest avís legal que sigui o esdevingui il·legal, invàlida o inexigible serà exclosa de la mateixa i serà considerada inaplicable en el que abast a aquest il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que s’assembli el més possible a la anterior, però no afectarà o perjudicarà les restants disposicions, les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i romandran per contra amb plena vigència i efecte.

Així mateix, LD i l’usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir.