Afiliació

  Formulari d'adhesió

  Per descarregar butlleta en versió PDF Cliqueu aquí

  Nom:
  Cognoms:
  Adreça:
  Codi postal:
  Població:
  Agrupació local a la qual s'adhereixen:
  Data naixement:
  DNI:
  Professió:
  Email:
  Telèfon mòbil:
  Per la present m'adhereixo al partit LLIGA DEMOCRÀTICA i manifesto conèixer i acceptar els Estatuts, el Codi de Conducta i la política de protecció de dades.
  Autoritzo a Lliga Democràtica el tractament de les meves dades personals i condició política. El responsable del tractament d'aquestes dades és el partit polític Lliga Democràtica, C.I.F. G-67498592, carrer Balmes, núm 211, pral. 2ª, 08006 Barcelona. Per l'exercici dels drets d'accés, rectififació i supressió i d'altres recorreguts a la normativa es pot fer a través del correu info@lligademocratica.com. Les seves dades no seran comunicades excepte per obligació legal.
  Ordre de domiciliació bancària:
  Entitat:
  Població:
  IBAN:
  Els prego que fins a nou avís facin efectius els rebuts que els presenti el partit LLIGA DEMOCRÀTICA amb càrrec al meu compte.
  Les quotes d'afiliació fins a 600€ son deduibles íntegrament de la base imposable del IRPF.