Afiliació

Formulari d'adhesió

Per descarregar butlleta en versió PDF Cliqueu aquí

Nom:
Cognoms:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Agrupació local a la qual s'adhereixen:
Data naixement:
DNI:
Professió:
Email:
Telèfon mòbil:
Per la present m'adhereixo al partit LLIGA DEMOCRÀTICA i manifesto conèixer i acceptar els Estatuts, el Codi de Conducta i la política de protecció de dades.
Autoritzo a Lliga Democràtica el tractament de les meves dades personals i condició política. El responsable del tractament d'aquestes dades és el partit polític Lliga Democràtica, C.I.F. G-67498592, carrer Balmes, núm 211, pral. 2ª, 08006 Barcelona. Per l'exercici dels drets d'accés, rectififació i supressió i d'altres recorreguts a la normativa es pot fer a través del correu info@lligademocratica.com. Les seves dades no seran comunicades excepte per obligació legal.
Ordre de domiciliació bancària:
Entitat:
Població:
IBAN:
Els prego que fins a nou avís facin efectius els rebuts que els presenti el partit LLIGA DEMOCRÀTICA amb càrrec al meu compte.
Les quotes d'afiliació fins a 600€ son deduibles íntegrament de la base imposable del IRPF.